Kdousov (590819)
ÚP Kdousov
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
žádný není zpracováno

Vymezení zastavěného území obce Kdousov
Projektant Stav Datum vydání Datum účinnosti
Ing. Renata Komínková (Městský úřad Moravské Budějovice) platnost schválena 5.4.2013 5.11.2013