Kostníky (590894)
Územní plán Kostníky  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Ivo Motl platnost schválena 6036014 16.11.2012