Meziříčko (591149)
Územní plán Meziříčko  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 5370296 22.8.2020