Moravské Budějovice (591181)
Úplné znění Územního plánu Moravské Budějovice po změně č.3 - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) 2.7.2020

Územní plán Moravské Budějovice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 70525323 28.3.2017

Změna č.1 Územního plánu Moravské Budějovice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 22.6.2018

Změna č.2 Územního plánu Moravské Budějovice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 21.11.2019

Změna č.3 Územního plánu Moravské Budějovice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 2.7.2020

Územní studie Moravské Budějovice - ulice Partyzánská (lokalita BR14 a OV4)  
Projektant Stav Možnost využití
Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. (Atelier GNS s.r.o.) platnost schválena 19.12.2012

Územní studie Kosová  
Projektant Stav Možnost využití
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 20.5.2014

Územní studie Lažínky - západ
Projektant Stav Možnost využití
Ing. Aleš Čeleda (AC-projekt) platnost schválena 5.5.2020

Program regenerace MPZ Moravské Budějovice
Projektant Stav Datum vydání Datum účinnosti
Ing. arch. Jiří Hašek (Urbanistické středisko Jihlava,spol.s.r.o.) platnost schválena 10.12.2012

Plán ochrany památkové zóny Moravské Budějovice
Projektant Stav Datum vydání Datum účinnosti
Ing. arch. Karel Kuča (Atelier R2 COMP) platnost schválena