Zvěrkovice (591980)
Úplné znění Územního plánu Zvěrkovice po změně č.2 - právní stav
Projektant Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) 20.1.2015

Územní plán Zvěrkovice  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 35127985 2.6.2011

Změna č.1 územního plánu Zvěrkovice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 27.6.2012

Změna č.2 územního plánu Zvěrkovice  
Projektant Stav Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 20.1.2015