Želetava (591998)
Územní plán obce Želetava  
Projektant Stav Registrační číslo ÚPD Datum účinnosti
Ing. arch. Milan Grygar (DIS projekt s.r.o.) platnost schválena 4815311 14.9.2019