Přehled stavu a typu ÚPD pro obce ORP Moravské Budějovice

Územní plán Regulační plán Vymezení zastavěného území Urbanistická studie Územní studie Ostatní         počet: 1

Název obce Název ÚPD Schválení Poznámka
Lhotice Urbanistická studie sídelního útvaru Lhotice u Jemnice - registrovaná 1.4.2019