Přehled stavu a typu ÚPD pro obce ORP Moravské Budějovice

Územní plán Regulační plán Vymezení zastavěného území Urbanistická studie Územní studie Ostatní         počet: 2

Název obce Název ÚPD Vydání Poznámka
Moravské Budějovice Program regenerace MPZ Moravské Budějovice 10.12.2012
Moravské Budějovice Plán ochrany památkové zóny Moravské Budějovice