Přehled stavu a typu ÚPD pro obce ORP Moravské Budějovice

Územní plán Regulační plán Vymezení zastavěného území Urbanistická studie Územní studie Ostatní         počet: 1

Název obce Název ÚPD Účinnost Poznámka
Kdousov Vymezení zastavěného území obce Kdousov 5.11.2013