Přehled stavu a typu ÚPD pro obce ORP Moravské Budějovice

Územní plán Regulační plán Vymezení zastavěného území Urbanistická studie Územní studie Ostatní         počet: 12

Název obce Název ÚPD Možnost využití Poznámka
Blatnice Územní studie Blatnice 31.7.2018
Bohušice Územní studie Bohušice - B6 5.1.2015
Dědice Územní studie Dědice 1.10.2018
Domamil Územní studie Domamil 14.8.2018
Jemnice Územní studie Jemnice Předlísky II 25.10.2018
Jemnice Územní studie Jemnice Z19 22.11.2018
Jemnice Uzemní studie sídelní zeleně Jemnice 15.1.2021
Litohoř Územní studie Litohoř 14.12.2021
Moravské Budějovice Územní studie Moravské Budějovice - ulice Partyzánská (lokalita BR14 a OV4) 19.12.2012
Moravské Budějovice Územní studie Kosová 20.5.2014
Moravské Budějovice Územní studie Lažínky - západ 30.3.2022
Rácovice Územní studie zástavby RD - Rácovice 18.7.2018